FANDOM


Yes, my name is Sabrina and I google translated Japanese and Tagalog. Khristian wrote this examples below.

Khristian's tagalog

Mag isip ka nang mabuti bago ka gumawa ng hakbang laban sa Jewelpet, Afifah.

Sabrina's tagalog

Mag Isip mabuti nang bago ikaw gawa ng hakbang laban Jewelpet sa, Afifah.

OMG, I realised I was wrong, please forgive me Khristian.